uzice.jpg(45 kb)



HISTORIE A SOUČASNOST

 
Obec Úžice se nachází jihozápadně od okresního města Kutná Hora. Obec tvoří 10 vesnic - Čekánov, Karlovice, Radvanice, Nechyba, Mělník, Benátky, Chrastná, Františkov a Smrk. V současné době má 615 obyvatel.

Úžice - 103 obyvatel
Uprostřed obce stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie z 12. století, který byl vybudován v románském slohu a tento charakter si zachoval dodnes a patří k významným architekturám své doby. V obci je budova bývalé školy, která byla založena 1767 jako jednotřídní a teprve v průběhu 19. století byla rozšířena na čtyřtřídní. V 80. letech byla škola uzavře na, budova zrekonstruována a nyní se v budově nachází obecní úřad, prodejna potravin a zdravotní středisko. V současné době je zde 103 stálých obyvatel, ostatní chalupy jsou využívány spíše rekreačně. Mezi největší podniky v obci patří ZAS Úžice se sídlem v Karlovicích, který obhospodařuje 2.109 ha zem. půdy a je pracovní příležitostí pro místní obyvatele. Z podnikatelů se v obci nachází firma TEAM-STAV - Jaroslav Šusta, zabývající se stavební činností a firma která se zabývá výkupem kovu, provádí ekologickou likvidaci vozidel a prodává palivové dřevo. Naproti kostelu se nachází pískovcový kříž, který byl v roce 1998 zrekonstruován. Náklady s tímto spojené uhradila zdejší rodačka paní Marie Semelková. V obci pracuje SDH, které zajišťuje v zimním období provoz lyžařského vleku.

Čekánov - 93 obyvatel
Žije zde 93 stálých obyvatel. V obci působí také SDH, které má k dispozici hasičskou zbrojnici. Zde má ZAS Úžice vybudovanou farmu ŽV zaměřenou na výkrm býků. Z památek se v této obci nachází zvonička.

Radvanice - 127 obyvatel
Má 127 stálých obyvatel. Nachází se tu mateřská škola, z podnikatelů je zde zastoupen pan Jiří Hrbek - Elektro, Michal torjan - zámečnictví a autoopravna - Martin Horáček. V této obci velmi dobře působí SDH, které provedlo opravu hasičské zbrojnice.

Nechyba - 112 obyvatel
Obec má 112 stálých obyvatel. Nachází se zde pila - pana Petra Kmocha, truhlářství - pan Jaroslav Krutský a obchod se smíšeným zbožím - pan Vocl Václav. Z památek se v obci nachází výklenková kaple Panny Marie a Sv. Prokopa.

Mělník - 77 obyvatel
Má 77 stálých obyvatel a je to nejvýše položená obec. Obec je významná tím, že se zde narodil generál Jaroslav Vedral Sázavský, který hrdinně padl 6.10.1944 na Dukle a zde má vystavěn památník a bustu.

Benátky - 32 obyvatel
Mají 32 stálých obyvatel. Nachází se zde rybník, kde je v létě příjemné koupání. V blízkosti rybníka je usedlost pana Obermana, kde je nově otevřena RESTAURACE VE DVOŘE

Chrastná - 28 obyvatel
Má 28 stálých obyvatel. V obci pracuje SDH. Dominantou obce je rozsáhlý rybník, ze kterého byl dříve napájen zdejší mlýn. Ten je v současné době rekonstruován svým majitelem.

Františkov
Nejmenší osadou celé obce je Františkov, kde se nachází 8 čísel popisných.

Smrk - 69 obyvatel
Má 69 stálých obyvatel. V této obci se nachází AUTOCENTRUM pana Petra Šimonice Společenské vyžití pomáhají zajišťovat členové sboru dobr. hasičů a Myslivecké sdružení Úžice. V našich obcích nebylo přerušeno vítání nových občánků.

Karlovice
Zde se nachází objekt ZAS Úžice, kde je prodejna vepřového a hovězího masa a uzenářských výrobků z vlastní výroby.

 

Obec Úžice

obecuzice.jpg(45 kb)