uzice.jpg(45 kb)Zpráva o přezkoumání hospodaření 2016
imagpdf1.jpg(5 kb)Výkaz zisku a ztráty 12/2016
imagpdf1.jpg(5 kb)Rozvaha 12/2016
imagpdf1.jpg(5 kb)Závěrečný účet 2016
imagpdf1.jpg(5 kb)Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016
imagpdf1.jpg(5 kb)Příloha
imagpdf1.jpg(5 kb)Zveřejňování dokumentů
imagpdf1.jpg(5 kb)

Obec Úžice

obecuzice.jpg(45 kb)