uzice.jpg(45 kb)ÚŘEDNÍ DESKA Upozornění:
zveřejněné dokumenty jsou zde uloženy ve formě PDF, DOC nebo obrázku a jsou po kliknutí načteny do nového okna prohlížeče.


Závěrečný účet za rok 2009
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rozpočet na rok 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Rozvaha
Bilance dotací
Návrh rozpočtu obce Úžice na rok 2014
 

Nařízení Státní veterinární správy
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Veřejná vyhláška o možnosti vyzvednout písemnost
Rozhodnutí o umístění stavby
Veřejná vyhláška - vymezení zastavěného území
Veřejná vyhláška - Finanční úřad
Záměr Obce Úžice - prodej obecního pozemku
Smlouva o provozování a nájmu vodovodu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013
Výsledky voleb
Návrh závěrečného účtu Obce Úžice za rok 2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Veřejné zasedání Zatupitelstva obce dne 26.6.2014 
Veřejná vyhláška o změně vymezení zastavěného území Obce Úžice  
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení vrtaná studna  
Závěrečný účet obce Úžice za rok 2013  
Veřejná vyhláška  
Veřejná vyhláška  
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení  
Záměr na prodej pozemku  
Pozvánka na veřejné zasedání 25.9.2014  
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 10. a 11.10.2014  
Sběr bezpečných odpadů 4.10.2014  
Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby  
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ÚŽICE  
Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  
Ustavující schůze zastupitelstva obce Úžice  
Návrh rozpočtu 2015  
Rozpočtový výhled  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Zastupitelstvo - plakát  
Oznámení vodovod  
Veřejná vyhláška  
Oznámení o zahájení územního řízení  
Záměr na prodej pozemků  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Závěrečný účet 2014  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Oznámení o výběrovém řízení  
Sběr nebezpečných odpadů  
Upozornění ČEZ  
Návrh rozpočtu na rok 2016  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Veřejná vyhláška  
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí  
Finanční úřad  
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.1.2016  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Nebezpečné odpady  
Záměr paní Barešová  
Záměr pan Dohnal  
Zamer Hoffmanovi  
Záměr pan Semelka  
Veřejná vyhláška Brodská  
Veřejná vyhláška uzavírka silnice  
Veřejná vyhláška voda  
Veřejná vyhláška ČEZ  
MUDr. Robert Adam dovolená  
Veřejná vyhláška  
Veřejná vyhláška Kodeda  
Veřejná vyhláška Kodedová  
Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí  
Opatření obecné povahy 1  
Opatření obecné povahy 2  
Opatření obecné povahy 3  
Opatření obecné povahy 4  
Opatření obecné povahy 5  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Návrh závěrečného účtu obce Úžice za rok 2015  
Závěrečný účet obce Úžice za rok 2015  
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015  
Elektronická evidence tržeb  
Záměr obce Úžice  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  
Čez  
Sběr nebezpečných odpadů  
Oznámení o době a místě konání voleb  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Agenda nedostatečně zapsaných osob  
Volby do zastupitelstev krajů  
Volby do Senátu Parlamentu ČR  
Vyhláška MŽP  
Veřejná vyhláška  
Návrh rozpočtu 20017  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Doktor - upozornění  
Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ  
Cesty za nákupy do obchodního centra EUROPARK  
Lékař  
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Veřejná vyhláška, údržba silnic II a III tř.  
Informační leták VHS  
Záměr na prodej pozemku  
Závěrečný účet obce Úžice za rok 2016  
Oznámení zahájení územního řízení novostavba vodovodního řádu Nechyba  
Návrh závěrečného účtu - Mikroregion  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Přerušení dodávky elektřiny - Benátky  
Protokol o schvalování účetní závěrky 2016  
Usnesení zastupitelstva červen 2017  
Dovolená lékař  
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  
Záměry na prodej pozemku  
Nosné kuřice  
Dovolená lékař  
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Úžice  
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  
Sběr nebezpečných odpadů  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN  
Rozhodnutí k odvolání  


Obec Úžice

obecuzice.jpg(45 kb)